Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

CAPPELENGÅRDEN

CappelengårdenCappelengården er en kjøpmannsgård i Tollbodgaten 54. Fram til 1984 hadde Cappelengården 11 bygninger. I dag er det 7 igjen inkludert sjøbodene. Hovedbygningen ble bygd rundt 1697 - muligens med Daniel Knoff Jr (1648-1703) som byggherre, og huset ble endelig utformet i tiden 1765-1767. Hovedbygget består egentlig av to deler. Vestre del (venstre del av bildet) er eldre enn den østre. Vi finner en sjelden planløsningen for denne tiden: En sentral forgang, tre store stuer og et kjøkken. Annen etasje har svalgang og tre gjennomgående rom i en rekke. Peter Arbo var eier fram til 1751. Fra da og fram til 1784 var det flere ulike eiere, men i dette året ble gården kjøpt av Peder von Cappelen.

Peder von Cappelen (1763-1837) var trelasthandler, verkseier og drev mange forretninger i Drammen. Han eide også Eidsfos Jernverk og Jarlsberg verk samt Austad gård. Han representerte Drammen på det første ordentlige storting og var en av byens eligerte menn. Han styrte hele sitt handelshus fra Cappelengården som en av de betydeligste menn i Drammens historie. Eiendommen ble solgt ut av familien i 1842 og ble senere overtatt av engrosforretningen August M. Knudsen & Søn A/S som eide huset fram til 1996. I dag eies gården av Anna Helene Stampe Sellæg og Jo. Sellæg.

Under restaureringen for noen år siden ble Norges eldste komplette trykte tapet, et velurtapet laget i Holland omkring 1700, avdekket. Tapetet er nå restaurert av NIKU på oppdrag fra Riksantikvaren. Barokksalen ble gjeninnviet i mai 2002. Gården er under fredning og restaureres etter strenge antikvariske prinsipper. I dag er lokalene utleid til kontorer og leiligheter.

Flere bilder fra Cappelengården

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen III", Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon" og Internettsidene til Jo. Sellæg og Bent Flyen.

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!