Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

FORENINGER

Relieff fra St. Hallvards brønnDrammen har mange foreninger og lag som omfatter alle slags interesser. Det vil føre for langt å beskrive foreningshistorie frem til i dag. Derfor vil det meste her, med noen få unntak, dreie seg om tiden før andre verdenskrig. Byens eldste foreninger var håndverkslaug som oppsto på 1600-tallet. Fra ca, år 1800 finner vi de første klubber og selskapsforeninger. Snart etter fikk vi også musikk- og teaterforeninger. Først av idrettsforeningene var Drammens Turnforening som ble stiftet i 1857.

Det har vært så mange foreninger opp gjennom tidene at det er nærmest umulig å skaffe seg oversikt over alle. Da nazistene prøvde å registrere byens foreninger under krigen, kom de til 255. 101 av disse var fagforeninger. Det var 47 idrettsforeninger og 32 "foreninger av ymse slag".


Tekst: Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen II" og "Drammen III"
Oppdatert: 24. mai 2005

Helleristning på Åskollen Stort bilde