Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

FLØIA

Fløya"Fløia" er en eiendom på Landfalløya som ble overtatt av Tollef Olsen Bache tidlig på 1800-tallet. Sønnen Niels Bache overtok Fløia senere. I 1847 lot han arkitekt Wilhelm Hanstein tegne en praktfull bolig med store saler, kontorer og privatbolig. Huset skulle ligge bak Baches sjøboder ved ferjestedet der nåværende Landfalløybrua ligger. Navnet "Fløia" kommer kanskje av at huset senere fikk en stor tårnfløy tegnet av arkitekt Ernst Schirmer.

Dikterpresten Jørgen Moe var ofte gjest på Fløia. Han oppholdt seg gjerne i tårnværelset, hvor han skrev mange av sine kjente folkeeventyr.

Niels Bache anla også et praktfullt parkanlegg på 80 mål. Gartner Tokke sto for arbeidet som var planlagt av Hans Gude. Det var anlagt i engelsk hagestil med kanal og spaserstier. I kanalen var det to øyer: "Danmark" og "Norge", og det var en bro. Fløia ble mye brukt som representasjonhus. I 1868 var det f.eks. et ball der med kong Carl XV og dronning Louise som gjester.

I 1923 kjøpte Drammen kommune eiendommen av familien Bache for ombygging til aldershjem. Parken er i dag sterkt redusert pga byggingen av Rosenkrantzgaten og fordi en del av parken ble lagt ut til boligtomter. Men det som var igjen ble restaurert på 1960- og 70-tallet.

Flere bilder av Fløya

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen III" og Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon"

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!