Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KJENTE EIENDOMMER

Mange drammensere ble ganske velstående på sin handelsvirksomhet. Disse utgjorde det såkalte "borgerskapet" i byen. De rikeste av dem bygde imponerende "lystgårder" i byens utkant, eller de kjøpte gårder og brukte dem som bolig i ferie og fritid. De fleste av de omtalte eindommene her, er slike lystgårder.

På kartet under ser du omtrentlig hvor de omtalte eiendommene befinner seg. Numrene tilsvarer gårdenes alfabetiske rekkefølge. Du kan også klikke et tall på kartet for å lese mer om gården.

1 Austad gård - 2 Berskaug gård - 3 Cappelengården - 4 Fløya - 5 Frydenhaug -
6 Gulskogen gård - 7 Hotvedt gård - 8 Marienlyst - 9 Sundhaugen

Kart over kjente eiendommer i Drammen

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Austad gård Berskaug gård Cappelengården Fløia Frydenhaug gård Gulskogen gård Hotvet gård Marienlyst Sundhaugen