Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

MARIENLYST

MarienlystOmrådet rundt eiendommen var opprinnelig mange små løkker. Disse ble kjøpt opp. Man fikk et større område som ble drenert, og dette ble etter hvert til et jordbruksområde. Lystgården som ble bygd der, ble kalt "Weyersfryd" og senere "Tøndersfryd", etter de to første eierne. Først i 1809 ble gården kalt Marienlyst etter den nye eierens kone Elisabeth Maria født Tidemand.

Marienlyst ble bygget i 1770 av Danviks eier, havnefogd og krigsråd Thomas Weyer. Gården er bygd i fire fløyer i en firkant rund et gårdstun. I 1795 ble gården slått sammen med Danvikgårdene som eides av justisråd Hans Henrik Tønder. Skipsreder Hans Malling overtok gården i 1809. Han hadde store trelasttomter på nåværende Strømsø torg og jernbanestasjonen.

Den siste private eier av Marienlyst var Helenius Fuglesang. I 1910 solgte han eiendommen til Drammen kommune, og i 1911 - ved hundreårsjubileet for byen - ble gården overdratt til Drammens museum som endelig fikk et fast tilholdssted.

Flere bilder av Marienlyst

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen "Drømmen om Drammen" og Drammens museum

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!