Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

AUSTAD GÅRD

Austad gårdVi kjenner Austad gård av omtale allerede fra 1300-tallet. Austad har vært en betydelig gård fra gammelt av. Navnet kommer av mannsnavnet "Audi" - altså "Audis gård". Det var to gårder som het Austad på 15- og 16-hundretallet. Noen mener at en av dem var den samme som Frydenhaug gård, men ekspertene i dag mener at Frydenhaug opprinnelig var en husmannsplass under Austad.

På 1640-tallet ble den mektige statsmannen Hannibal Sehested eier av Austadgårdene. Hannibal var forresten den første som kjempet for at Drammen skulle løsrives fra Christiania. Snart etter var gårdene i kongens eie igjen, men i 1675 ble Austad gitt til grev Griffenfeldt sammen med 20 andre Drammensgårder! Men da han ble fengslet året etter, gikk gårdene tilbake til Kronen igjen.

Den nåværende hovedbygningen som du ser på bildet, ble bygd i årene 1808-1813 med Peder Cappelen som eier. Cappelen "giftet seg til" eiendommen og brukte den som sommerbolig. Det er fortalt at svenske krigsfanger var med på byggingen, og at en svensk artillerikaptein var arkitekten bak bygget, men det vet man ikke sikkert. Huset er bygd i en typisk europeisk stil - palladiansk klassisisme, noe som var typisk for landvillaer og landresidenser. I fronten er det fire joniske søyler som bærer en tempelgavl (se bildene).

Inngangspartiet (se bildet over) er bygd til i nyere tid. Arkitekt for dette var Lorentz Harboe Ree som tegnet dette i 1918 i nordisk nybarokk stil.

Noen kjente eiere:
Ca. 1640 - Hannibal Sehested
Kronen
1675 - Griffenfeldt
1676 - Kronen
1978 - Ulrik Fredrik Gyldenløve
1702 - Amtmann Paul Glud (kjøpte gården på auksjon)
1719 - Kommersråd Ole Pedersen Løche
1729 - Sagbrukseier Christian Braunman
1793 - Peder von Cappelen
1842 - Hans A. Kiær
1931 - Skoger kommune (brukt til kommunestyrelokaler og kontorer)
1963 - Gården blir gitt til Drammens Museum i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Et par av eierne har vært innblandet i dramatiske hendelser. Paul Glud skjøt og drepte sin kone på Austad. Han påsto at det var et vådeskudd og ble frikjent. Den neste eieren, Ole Pedersen Løche ble arrestert og fengslet for utpressing og skandaløs embedsførsel.

Gården har en egen venneforening - Austad gårds venner - som ble stiftet i 1993. Foreningen har gjort en stor frivillig innsats for å bevare og vedlikeholde bygningene.

Flere bilder fra Austad gård

Tekst og bilde Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen III", Per Otto Borgen "Drammen byleksikon", "Drømmen om Drammen" og informasjonstavla på Austad gård.

Helleristning på Åskollen Stort bilde