Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

MUSÉER OG SAMLINGER

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie - Museum
Besøksadresse:   Konnerudgt. 7, 3045 Drammen
Hjemmeside: http://www.drammens.museum.no
Åpningstider:   Tirs-søn: 11.00-15.00 søn åpent til 17.00 om sommeren ons: 11.00-18.00 man stengt

Drammens Museum på Marienlyst
omfatter Marienlyst Gård, en lystgård fra ca. 1770, museumsbygningen fra 1930 med museets administrasjon, faste utstillinger og gjenstandssamlinger, Lychepaviljongen fra 1990 med Galleriet, skiftende utstillinger og museumscafé. Museets samlinger kommer fra hele Buskerud og dekker områder som folkekunst og husflid, næringsliv, sjøfart, jordbruk, billedkunst, drakter og bunader, kirkekunst, biledkunst og kunstindustri. Drammen kunstforenings samlinger inngikk i museet fra 1996. Museet har stort fagbibliotek, fotosamling og arkiv som dekker Drammens og Buskeruds historie.

Gulskogen Gård - Museum

Besøksadresse:   Nedre Eikervei 72, Drammen
Hjemmeside: http://www.drammens.museum.no
Gulskogen Gård tilhørte familien Arbo og er ett av de best bevarte eksemplene på det sene 1700- og tidlig 1800-tallets norske lystgårdsanlegg. Anlegget består av en hage, driftsbygninger og et våningshus. Våningshuset er en patrisierbolig med elegante interiører og malerier av P.N. Arbo. Gulskogens hage fra 1804 ble anlagt slik den franske barokkhavetradisjonen foreskrev med lindealléer, lysthus og løvsaler, akser, labyrint, kanaler og hvitmalte broer. Anlegget omfatter også Sjøbua fra Runtom i Drammen, med utstilling omDrammenselvas natur og kulturhistorie

Sjøboden fra Rundtom, Drammen - Museum
Besøksadresse:   Nedre Eiker vei 72
Sjøboden er et gammelt pakkhus som ligger ved Drammenselven. Her viser museet en utstilling om elvens historie og dens betydning for utviklingen av bysamfunnet.

Austad Gård - Museum
Besøksadresse:   Styrmoesv. 33, Drammen
Hjemmeside: http://www.drammens.museum.no
Austad gård ble bygget i 1808 av Peder von Cappelen. Austad har interiører med gammel kunst, og gården gir et monumentalt inntrykk der det ligger oppe på åssiden.


Friluftsmuseet på Bragernesåsen, Drammen - Museum
Besøksadresse:   Spriraltoppen, De Edres vei 1, Drammen
Telefon:   32 20 09 30
Friluftsmuseet består av en samling antikvariske bygninger som viser 300 år gammel byggeskikk. Våningshus og driftbygninger ligger i et vakkert skoglandskap.

Skoger Bygdesamling - Museum
Skoger Bygdesamling eies av Skoger Historielag og holder til i stall og fjøs på Mellom-Borge gård i Skoger. Museet har ingen ordinær åpningstid.
Skoger historielags adresse: Postboks 9112 Konnerud, 3006 Drammen

Bygdesamlingen viser historisk hverdagsliv og virke fra gårdsbruk i tidligere Skoger kommune. Her henger stabbursklokken på veggen, og det blå kjøkkenet er tenkt 100 år tilbake i tid. Skolestua forteller en annen ABC enn dagens skole kan skilte med. Redskap fra snekkerboder og skomakervirksomhet står side om side med melkeutstyr og landbruksredskap fra hestetiden, og minner fra tømmerkjøring henger i glass og ramme på fjøsveggen.

Konnerud verket / Konnerud Gruver

Konnerud Gruber
Hjemmeside: http://www.konnerud.no/gruve/

Konnerudgruvene ligger i Konnerudkollen. Inngangen til hovedstollen, Kontaktstollen, ligger i Baklia. Her finner du museet, vaskeriet, egen lokomotivstall, og utstilling med mineraler m.m. Det er også hit du kan komme med gruvetog når sporet blir ferdig. Dersom du ønsker å ta en tur på egenhånd er veien åpen hele året. Det er ikke mulig å komme inn i gruvene uten følge med guide, men området kan ellers fritt benyttes.

Industrisamlingene på Åskollen
Tangen og Åskollen Historielag

De norske skolehistoriske samlinger
Fjellheim skole, inngang D, 2. etasje, Brakerøya

Samlingene består hovedsakelig av gjenstander som har vært brukt i undervisning i norsk skole opp gjennom tidene. Her finnes skoleinventar, 4500 plansjer, 1000 skolehistoriske fotografier, bilder og bøker. Samlingene består også av en rekke gjenstander og bilder som er knyttet til kong Olav Vs skolegang. Man kan se pulter, tavler og skolebøker som ble brukt på slottet og på Halling skole, hvor han tok examen artium. De norske skolehistoriske samlinger er et sted som kan brukes på mange måter. Det har også en egen kjøkkenavdeling med salong. For dem som ønsker å kombinere et besøk i samlingene med litt kaffe og kos, lar dette seg ordne. Det er særlig foreninger og større grupper som vil kombinere det nyttige med det hyggelige. Samlingene tar derfor i mot grupper og foreninger på kveldstid hvis det er avtalt. Foruten omvisning, kan samlingene by på foredrag om skolehistoriske emner og eventuelt spesialutstillinger. Vi arrangerer med visse mellomrom egne foredragskvelder og utstillinger med historiske og aktuelle tema.

Tekst: Per Ivar Søbstad
Oppdatert: 8. august 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde