Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KOMMUNIKASJON I DRAMMEN

Elva
I riktig gamle dager gikk trafikken mest langs elva eller fra bredd til bredd i båt. Om vinteren gikk det meste av trafikken med hest og slede.

Langs elva sto sjøbuene tett i tett. Men bak disse buene var det gater for hest og kjerre. Også til Kristiania og Tønsberg var det mest vanlig å bruke båt, men det kom tidlig kjørevei takket være sølvgruvene i Kongsberg.

Tidlig kjørevei
Veien fra Kongsberg til Hokksund sto ferdig i 1624. I 1660 var veien videreført til Drammen og Kristiania. Fra 1810 fikk byen en Diligence, en hestevogn som fraktet passasjerer, i rute mellom Drammen og Christiania.

Bruer
Den første brua over elva kom i 1812. Det var ei bru med vippespenn som gjorde det mulig for båter å passere forbi når en del av brua ble vippet opp. I 1867 ble Landfalløybrua bygget med vippespenn. Den ble avløst av betongbru i 1967, men det gamle vippespennet står fortsatt igjen som et minne ved siden av den nye brua. Ny jernbanebru kom i 1930. Holmenbrua ble bygd i 1964, Strømsøbrua i 1966. Motorveibrua sto ferdig i 1975, og vi fikk ny dobbeltsporet jernbanebru i 1996.

Tog, telegraf, telefon
I 1866 ble Randsfjordbanen innviet, og i 1872 ble Drammensbanen fra Drammen til Kristiania åpnet. En telegraflinje for denne strekningen ble åpnet allerede i 1855. Den første telefonlinjen gikk mellom Drammen og Mjøndalen og ble åpnet i 1881

Bil, trikk og buss
Den første bilen i Drammen ble registrert i 1907. To år senere får vi den første trikken i Drammen (uten skinner). I 1912 kom den første bussruten som gikk mellom Drammen og Krokstadelva. Trikken ble nedlagt i 1967.

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Tor Adler Knudsen: "Timer i Drammen"
Oppdatert: 19. juli 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde