Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

ELGEN PÅ ÅSKOLLEN


Dette er et kunstverk fra Drammen skapt for rundt 6500 år siden! Det er en helleristning som du kan se på Åskollen. Bildet er 1,75 m langt, og er sannsynligvis laget for å bringe jaktlykke. Vi kjenner ikke betydningen av de merkelige tegn og streker i dyrekroppen, men vi antar at det har noe med fangstmagien å gjøre. Bildet er behandlet digitalt for å få tydelige konturer.

Helleristning på Åskollen


Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!