Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

HOTVET GÅRD

Hotvet gårdNavnet "Hotvet" (Haatveit) betyr "det høytliggende gårdsstykket". Gården nevnes i jordebøker på 1500-tallet men er antakelig mye eldre. Det er mulig at gården opprinnelig tilhørte Tveitar og lå under Nesøgodset.

Hannibal Sehested eide gården i tiden 1648-1651. Deretter kom gården i Kronens eie. Det er blitt drevet jordbruk på Hotvet helt frem til 1949/50, da de siste jordene ble utparsellert til boligtomter. Hotvet kom inn under Drammen i 1870, men skogen ble liggende i Lier helt til byutvidelsen i 1951.

Konsul Niels Omsted, som eide gården i tidsrommet fra 1799 til han døde i 1852, gikk konkurs. For å redde eiendommen skrev hans sønn et testamente på dødsleiet i 1821. I testamentet innsettes Omsteds venn Pierre Poumeau Flor som universalarving for å hindre at Hotvet gikk inn i konkursboet. Meningen var at Flor uegennyttig skulle bruke arven til fordel for Omsted og frue. På denne måten kan man si at Flor reddet Hotvet for Omsted.

Nåværende hovedbygning ble bygd i 1857 av grosserer Johan Henrik Bruun. Hagestuen hadde sjeldne, trykte papirtapeter fra Frankrike med landskapsmotiver fra Sør-Amerika. Huset brukes i dag som selskapslokaler og eies av Druidenes Hus.

Flere bilder av Hotvedt gård

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen III" og Per Otto Borgen "Drammen byleksikon"

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!