Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KUNST

Stortingløve Den tidligste kunst fra Drammen vi vet om. er figurene på helleristningsfeltene på Åskollen og i Skogerveien. Særlig elgen (øverst til høyre) er internasjonalt kjent.

På slutten av 1600-tallet kjøpte kjøpmennene i Drammen opp skogområder i distriktet og fikk kontroll over sagbrukene i byen. Byen fikk da en elite av internasjonale forretningsfolk, og de utgjorde også en kulturell elite. Dette ga grobunn for en oppblomstring av kunsten.

Den første drammensdikteren var Johan Vibe (1748-1782). Han var et aktivt medlem av Det Norske Selskab i København. Etter Vibe fulgte en lang rekke kjente forfattere. En av de første bildende kunstnere som slo seg ned i Drammen, var Hans Peter Chr. Dahm (1787-1844) som har tegnet mange motiver fra Drammen. Christopher Borch (1817-1896) ble født i Drammen og var en av landets første billedhoggere. Han har bl.a. modellert stortingsløvene (se bildet over). Den første kjente musiker og komponist i Drammen var Christian Blom (1782-1861). Han skrev vår første nasjonalsang "Sønner av Norge" og han startet Det musikalske Selskab litt før 1814.

"Den dramatiske forening" ble stiftet i 1801 og fikk et teater som ble bygd samme år i Austadstredet. Det var det første spesialbygde teaterhus i landet ved siden av et tilsvarende hus i Bergen.

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drømmen om Drammen" og Tor Adler Knudsen: "Timer i Drammen"
Oppdatert: 20. juli 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde