Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BYDELER

De tre bydelerAllerede tidlig på 1600-tallet ble betegnelsen Drammen brukt om de tre ladestedene Tangen, Strømsø og Bragernes. Men det skulle gå ca. 200 år før de ble forent til en kjøpstad. 19. juni 1811 var sammenslåingen et faktum. Drammen ble en by med tre bydeler. Skulpturen "De tre bydeler" av Per Hurum symboliserer vennskapet og samholdet mellom bydelene. I tidligere tider var de konkurrerende ladesteder med hver sin administrasjon og hver sine regler å forholde seg til.

Flateinnholdet i byen var ikke stort. Etter hvert som folketallet økte, ble det behov for nye områder til boligutbygging og industri, særlig etter krigen. Byen hadde riktignok hatt flere mindre utvidelser opp gjennom årene. Men det som virkelig monnet, var da Åssiden ble innlemmet i byen i 1954 og Skoger og Drammen ble slått sammen til en kommune i 1964.

I dag har vi åtte bydeler: Austad/Fjell, Bragernes, Gulskogen, Konnerud, Skoger, Strømsø/Danvik, Tangen/Åskollen og Åssiden. Hver bydel har igjen mange bydelsområder. Du kan se en oversikt over alle disse bydelsområdene og bilder fra dem her

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Tor Adler Knudsen: "Timer i Drammen" og Per Otto Borgen "Drammen byleksikon".
Oppdatert: 18. juli 2004
Helleristning på Åskollen Stort bilde