Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BERSKAUG GÅRD

Bergh-BerskaugBerskaug gård ble ryddet i vikingetida og lå rett ovenfor dagens Drammen Campingplass. Navnet kommer muligens fra bekken "Bera" som renner ut i elva der i følge professor Olaf Rygh. Men i dag mener de fleste at navnet har sitt utspring i forleddet "bær" som kan komme fra gammelnorsk ord for bjørn og bær og gård . Forleddet kan også bety berg. Det er med andre ord et navn som er vanskelig å finne sikkert ut av.

I 1525 finner vi skrivemåten "Bærskough", i 1664 "Berschoe" og i 1727 "Berschov".

Gården ble tidlig delt i Nordre og Søndre Berskaug. I 1660 var også Nordre Berskaug delt i to: "Bergh-Berskaug" og "Poulsson-Berskaug". I 1751 ble "Poulsson-Berskaug" delt i to, men i 1798 ble de slått sammen igjen under navnet "Store Berskaug" (senere kalt Anker-Berskaug) (se bilder). Denne gården ligger rett over Drammen Campingplass.

På bildet ser vi hovedbygningen til "Bergh-Berskaug". Huset ble bygd i 1800, og ligger rett overfor A/S Buskerud Papirfabrikk i Buskerudveien. Bergh-Berskaug ble brukt som administrasjons- og representasjonsbygning for bedriften. Dette huset har en nasjonal verdi og er et av de 13 husene i Drammen som er fredet.

Noen eiere av Berskaug:
1624 - Jacob Rosenkrantz' arvinger
1639 - Christoffer Urne
1648 - Hannibal Sehested
1651 - Kronen
1688 - Baron Jens Juel
1710 - Fru etatsråd Tonsberg

Store-Berskoug (Anker-Berskaug):
1798 - Søfren Poulsson
1833-1847 - Peder Bernhard Anker
1948 - Sidebygningen selges til Drammens museum, men settes tilbake nær den opprinnelige tomta og innviet til boligformål i 1988.

Flere bilder av Berskaug gård

Kort oversikt over oppdelinger og gårdsnavn gjennom tidene. Gårdsnavn som ble brukt i fet skrift:

800 - 1000 Berskaug gård blir ryddet i vikingtida.
? Nordre Berskaug Søndre Berskaug
1660 (Poulsson-Berskaug) Bergh-Berskaug  
1751 Niels Holst Poul Sørensen    
1779   Gården får først nå navnet Poulsson-Berskaug    
1798 Poulsson-Berskaug (Holst-eiendommen kjøpt opp)    
1824 Store Berskaug (dette navnet kan ha vært i bruk noen år før)    
1833 Anker-Berskaug - også kalt Hansegården    

Tekst og bilde Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen "Drammen byleksikon" og "Drømmen om Drammen", "Rundtom Drammen" 1993, og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!