Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

FRYDENHAUG

Frydenhaug gårdFrydenhaug gård ligger nært opp til Austad gård og er sannsynligvis opprinnelig en husmannsplass under Austad. Denne plassen hette Haugen, men fikk sitt nåværende navn da den ble overtatt av Job Arveschoug i 1783.

I tiden 1846-1893, da familien Kiær eide Frydenhaug, ble det foretatt store ombygginger og det ble opparbeidet park- og hageanlegg. I 1848 ble hagestuen dekorert med bilder av norske landskaper. Tidlig på 1900-tallet ble store deler av jorda utparsellert til boligtomter.

Kjente personer som har bodd her er utenriksminister Erling Wikborg (1894-1992) og forfatteren Elisabeth Wikborg Bang ble født her.

I dag er det Drammen kommune som eier Frydenhaug og driver Drammen offentlige spesialskole der. De har bygget til nye skolebygninger i parken.

Noen eiere av gården:
1783 - Job Arveschoug
1810 - Familien Anchersen
1846-1893 - Niels Kiær
1900 - Skibsassurancedirektør Ole Chr. Wikborg
1960-åra - Drammen kommune overtar

Flere bilde av Frydenhaug gård

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilde: Per Otto Borgen: "Drømmen om Drammen"

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!