Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

GULSKOGEN GÅRD

Gulskogen gårdGulskogen gård heter egentlig "Søndre Skogen". Men etter at gården ble malt gul, ble den bare kalt "Gulskogen", og det har blitt navnet på hele bydelen der etterhvert også.

Gulskogen var opprinnelig en bondegård. I 1650 kjøpte Hannibal Sehested eiendommen av Hans Lange, som var lensherre i Eiker. Hovedbygningen som du ser på bildet, ble bygd i 1806 - antakelig på grunnmuren til den tidligere bygningen. Det var Peter Nicolai Arbo som var eieren da. Han var en stor forretningsmann og hadde sitt store handelshus på Mads Wiels plass.

Arbo anla også en stor park på 25 mål. I parken er det en lønneallé som er 265 meter lang! I parken er det også en labyrint og flere dammer og kanaler. Parkanlegget regnes som noe av det best bevarte av gamle hager i Norge. Dette er gjort mulig gjennom dagens eier, som er Gulskogen Stiftelse. Stiftelsen ble opprettet i 1961 ved en donasjon av Ragni og Yngvar P. Berg. Stiftelsen har også mottatt Ingeborg Arbos arveandel. Dessuten har kommunen gitt store beløp. Derfor har det vært mulig å gjennomføre store restaureringsarbeider. Gården og parken ble åpnet for publikum i 1972. Stiftelsen er fra 1996 en del av Stiftelsen Drammens Museum.

Akkurat som på Austad, har det skjedd dramatiske ting på Gulskogen gård. Eieren Hans Hanssøn var anklaget for både drap og blodskam, og han rømte fra gård og grunn for å slippe straff. Men han ble tatt og endte sine dager i fengselet. Gården ble da solgt på tvangsauksjon for 2.990 riksdaler til Arbo.

Noen kjente personer som har bodd der: Maleren Peter Nicolai Arbo (1831-92) og arkitekten Christian Fredrik Arbo (1876-1951) bodde her i lange tidsrom. Gårdens siste eier var tekstilkunstneren Ingeborg Arbo (1872-1958).

Noen av eierne:
Hans Lange
1650 - Hannibal Sehested
Hans Hanssøn
1794 - Peter Nicolai Arbo
1961 - Gulskogen Stiftelse

Flere bilder av Gulskogen gård

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad
Kilder: Odd W. Thorson: "Drammen III", Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon" og Drammens museum

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!