Cappelengården

<<Hjem <Tilbake

Cappelengården sett fra Holmenbrua
Fra Holmenbrua

Porten i mot Tollbugata
Inngangsparti

Peder von Cappelen etter et maleri av Peter Petersen
Peder von Cappelen
Tilbake
Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad