Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

SUNDHAUGEN

SundhaugenDenne lystgården ble oppført på begynnelsen av 1800-tallet av kjøpmannen Søfren Block (1779-1842). Den het først Blockehaugen, og ble først senere kalt Sundhaugen (Grønland 101). Den ligger rett ovenfor et gammelt sundsted på Grønland. Block drev med stor og allsidig handel, og eide også en lystgård på Berskaug.

Etter Blocks død ble Sundhaugen på 1850-tallet brukt som landsted av handelsfullmektig P. Ziener. Senere ble gården solgt til skipsreder Erland Kiøsterud, som kalte den Alfheim. Senere - under nye eiere - ble gården kalt Valheim.

Fra 1914 var huset direktørbolig for Drammens Paper Mill/AS Union. I 1972 ble selve tomta solgt til kommunen, mens bygningene ble overtatt i 1986. Kommunen har igjen overdratt bygningene med to mål tomt til Strømsgodset Menighetssenter. Resten av den 10 mål store tomta er nå friareal.

Flere bilder av Sundhaugen

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad
Kilde: Per Otto Borgen: "Drømmen om Drammen"

Helleristning på Åskollen Stort bilde

Valid HTML 4.01!