Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KIRKER I DRAMMEN

Konnerud gamle kirke

Det skulle gå lang tid før det ble reist en kirke i Drammen sentrum. Skoger gamle kirke fra ca. år 1200 er den eldste kirken vår. I gammel tid var det imidlertid ingen hovedkirke i selve byen. Skoger gamle kirke og Tangen kirke fra 1696 lå begge under hovedkirken i Sande. Den første kirken på Tangen fra 1696 het forresten Gjenløserens kirke. Ellers var Frogner kirke i Lier hovedkirke for hele Drammensdalen! Den første kirken i byens sentrum, Hellig Trefoldighetskirken, kom først i 1628 på Gamle kirkeplass på Bragernessiden. Det var en liten trekirke, og i 1667 ble Strømsø kirke bygd. Både Hellig Trefoldighetskirken og Stømsø kirke var annekskirker under Frogner kirke til å begynne med.
I dag har vi ti kirker under statskirken pluss noen kirker som hører til frie menigheter.

Bildet viser Konnerud gamle kirke.

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilde: Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Helleristning på Åskollen Stort bilde