Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BEBYGGELSE

Austad
Konggata1
Teateret
Gjetergata
Statens hus
Engene
Konggata2

Bebyggelsen har gjennomgått mange utviklingsfaser. Som gammel sjøfartsby er det ikke overraskende at sjøboder langs elva har dominert bybildet i flere hundre år. Bolighusene i gammel tid var lave laftede tømmerhus, og fortsatt finnes det noen av disse igjen i byen.

På 1600-tallet økte velstanden og husene ble større. Dette fortsatte på 1700-tallet. Det rike borgerskapet bygde også luksuriøse lystgårder. Men byggevirksomheten har også svingt med oppgangs- og nedgangstider i handel og sjøfart opp gjennom årene.

Drammen har hatt mange bybranner og mange gamle hus har forsvunnet med dem. Verst var den store brannen i 1866. Likevel har byen i dag mange perler av gamle, verdifulle hus som er tatt godt vare på.

Dagens bebyggelse er svært variert. Her vil du finne de fleste stilarter innen arkitekturen.

Det er ingen overdrivelse å si at Drammen i dag er en vakker by med en solid forankring i fortiden.

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad
Kilder: Tor Adler Knudsen: "Timer i Dammen".

Helleristning på Åskollen Stort bilde