Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BYBRANNER

Bybrannen på Bragernes i 1817I Per Otto Borgens "Byleksikon" er det registrert 14 bybranner. Den verste av dem alle brøt ut på Bragernes i juli 1866. Tor Adler Knudsen regner med 20 større katastrofebranner i byens historie. Storbrannen 12. og 13. juli 1866 startet egentlig 11. juli på Losjeplassen da 12 bygninger brant ned. Dagen etter brøt det ut brann i Waagards eiendom i Øvre Storgate, antakelig i en sidebygning hvor det var et strykeri. Det var sterk nordavind den dagen og det meste av Bragernes sto etter hvert i flammer. Ilden nådde snart kirken som da sto på Gamle Kirkeplass. Sogneprest Jørgen Moe (eventyrpresten) knelte i bønn foran alteret og det var med nød og neppe folk klarte å dra ham ut av kirken før det var for sent.

Blant andre bygninger som ble ødelagt av brannen, var prestegården, apoteket, fengslet, rådhuset, teateret, telegrafen, sparebanken, Kreditkassen, Børsen, posthuset, tre hoteller, byens to aviser med trykkerier, flere dampsager, tøyforretninger, restauranter og sjøboder. Flere store trelastlagre brant også opp. Ingen omkom i brannen, men over 5000 mennesker ble husløse. Det ble satt opp en teltby for disse på Albumløkka bak det gamle rådhuset. Noen ble innkvartert i skolebygninger og kommunen kjøpte i tillegg et fjøs og en sjøbod for å få plass til alle.

Det ble straks satt i gang arbeid med en ny reguleringplan for området som bl.a. skulle hindre nye storbranner. I årene som fulgte ble Bragernes bygd opp med brede gater og plasser som skulle hindre branner i å bre seg. Dessuten ble brannvesenet og vannforsyningen forbedret. Det ble reist flere flotte bygninger som f.eks. teateret, børsbygningen og Bragernes kirke. Dessuten ble det kjempestore Bragernes Torg anlagt.

Oversikt over bybranner i Drammen
  Sted Dato Bygninger som brant
1 Bragernes 6. nov. 1735 18 hus
2 Bragernes 24. mai 1745 33 bolighus, 17 sjøbuer (Gamle Kirkeplass til Erik Børresens gate)
3 Strømsø 9. sept. 1750 85 bolighus, 5 sjøbuer + Tollboden
4 Bragernes 1.-2. mai 1817 23 bolighus + mange sjøbuer (Storgaten fra Gjetergaten til Torvet)
5 Landfalløya 23. mai 1838 6 eiendommer
6 Bragernes 23. nov. 1838 20 bolighus + en rekke pakkboder, uthus og sjøbuer. (Sundgaten/Øvre Storgate på begge sider)
7 Tangen 20. juni 1850 15 større eiendommer + 6 mindre hus
8 Tangen 11. aug. 1850 23 gårder
9 Bragernes 23. aug. 1857 25 bolighus med uthus og pakkboder (Begge sider av Nedre Sund og Baggaten)
10 Tangen 1. sept. 1857 41 bolighus med uthus (Strøket fra Nellikgaten til Hedensrudtangen)
11 Bragernes 8. nov. 1858 7 eiendommer med sjøboder (Begge sider av Storgaten fra Tandbergs gård til Konggaten)
12 Bragernes 12./13. juli 1866 388 eiendommer fra Waagardsløkken til Brakerøya. En av disse var Bragernes kirke. Over 5000 mennesker ble husløse.
13 Tangen 21. mai 1870 92 gårder (Fra seilmaker Høegs gård til Skomakergaten)
14 Strømsø 25. mai 1870 148 gårder (Fra Pistolgangen til Leirelven ved Rundtom)

Det ble gjerne laget skillingsviser om viktige begivenheter i byen. Storbrannen fikk også sin vise. Her er noen av versene:

SANDFÆRDIG BERETNING OM DEN STORE ILDEBRAND I DRAMMEN
Mel.: Tenk, når engang den tåke er forsvunnet

1. Der gik en Tordenbulder gjennem Gaden,
Med Raab, med Skrig og Løben ut og ind,
fra Taarnet svæved Toner over Staden,
Og spredte Ængstelse i alle Sind.

2. Da lød det Skrækkens Budskab over Byen:
"Tilhjælp! Tilhjælp! Vort Hjem er stedt i Nød!
Se Røgen mere fort end Tordenskyen
Med Flammetunger spaa os Sorg og Død!"

3. Men Stormen skjænket Ilden Kraft og Vinger,
Knapt var den slukket her, saa var den der,
Fra Gaard til Gaard med Raseri den springer,
Og snart den naaed Kirkens høie Spær.

4. Snart hele Bragernes i Ildhav bølged'
Og Flammer slikked Himlens mørke Hvælv.
I Røg og Damp alting sig nu fordølged,
Den hele arme By med Skog og Elv
.
5. Men hvorfra kom saa frygtelig ulykke?
Saa siges der: Kun ved en Piges Haand.
Hun strøg i Kjøkkenet et Klædningsstykke,
Der faldt en Gnist, der voldte denne Brand.

6. Lær heraf Læser eller Læserinde.
Hvad Ordsproget saa tit dig haver sagt:
En liden Gnist, som ikke er at finde,
Den skjuler i seg Ildebrandens Magt.

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon" og "Drømmen om Drammen" samt Tor Adler Knudsen: "Timer i Drammen". Skillingsvisen er hentet fra "Drammensviser", redigert av Randi Helgerud. Bildet over er fra et postkort som gjengir en gouache av H.P.C. Dahm og forestiller en bybrann på Bragernes i 1817 (brann nr.4).
Oppdatert: 19. juli 2004
Helleristning på Åskollen Stort bilde