Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

IDRETT OG FRILUFTSLIV

Picnic på Holmen Helt fra vikingtiden var idrett en viktig del av livet. Men fysisk utfoldelse var likestilt med åndelig aktivitet som f.eks. skaldenes diktning. Vikingenes idrett var allsidig og de drev med både bryting, bueskyting, spydkast, svømming og ballspill (knattleik). Men det viktigste likevel var kanskje å gå på ski siden dette var den eneste effektive måten å komme fram på om vinteren.

I riktig gamle dager ble naturen oppfattet som farlig og ugjestmild. Man dro ikke på tur til fjelltopper og vidder uten at man måtte. På 1700-tallet ble Rousseaus slagord "Tilbake til naturen" populært. Den rike overklassen svermet for idyllisk natur og livet på landsbygda. På bildet her (fra Holmen) kan vi se at slik var det også i Drammen. På slutten av 1800-tallet hadde vi flere idealister som la ned mye arbeid i anlegg av gangveier i Bragernesåsen. De gjorde det for at flest mulig skulle få oppleve naturen i nærheten. I dag er mulighetene for friluftsliv mange, både sommer og vinter. DOT bidrar sterkt til å legge forholdene til rette med løyper, hytter og turer.

Innen idrett i moderne tid, er det særlig i vinteridretter som langrenn og bandy at byen har hevdet seg. De eldre vil minnes NM på ski i 1946 hvor Torleif Haug-statuen ble avduket og skøyte-NM i 1949 fordi dette var store folkefester. Fra slutten av 1960-tallet fikk vi også fotballheltene i Strømsgodset som markerte seg sterkt i landets toppfotball.

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen" og Vikinger og idrett
Oppdatert: 23.juli 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde