Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

SKOLER I DRAMMEN

fattigskoleLenge før reformasjonen foregikk det en slags undervisning i kirkene. Prestene hadde ansvar for å lære barna Fader vår, Trosbekjennelsen og Ave Maria (en bønn). Da de første kirkene kom i Drammen etter reformasjonen, var det vanlig at barna fikk undervisning i kirken etter gudstjenesten hver søndag. Presten og klokkeren var pålagt å undervise dem. I 1645 kom det en lov som sa at man ikke kunne forlove seg uten først å ha blitt eksaminert i kristendomskunnskap.

På 1600- og 1700-tallet fikk vi to slags skoler: borgerskoler og fattigskoler. De første skolene kom i 1648 på Bragernes (20 år etter den første kirken) og i 1672 på Strømsø. Det skulle egentlig undervises i latin, men de viktigste fagene ble kristendom, regning og dansk. De fattigste barna gikk nok ikke der. Men rundt 1720 og utover kom de første fattigskolene. Her var undervisningen gratis og de fleste barna gikk her. På borgerskolene gikk barna til kjøpmennn, håndverkere o.l. Den første borgerskolen kom på Bragernes i 1711.

Etter hvert får vi også et tredje skoleslag, den "lærde skolen" som var forbeholdt overklassen, dvs rike handelsmenn, skipsredere og embedsmenn. Disse overklassebarna ble undervist privat i to-tre år før de begynte på en lærd skole. De lærde skolene var forløperere for dagens videregående skoler.

Rundt 1730 kom pietismen, en slags religiøs vekkelse, over landet. Den bragte med seg en streng og alvorlig form for kristendom. Et resultat av dette var at kongen innførte tvungen konfirmasjon, og for å bli konfirmert måtte alle pugge katekismen som besto av 754 spørsmål og svar. I 1739 kom kongen med en forordning om at alle barn skulle gå i skole. Etter vært kom skolene i mer ordnede forhold i faste skolehus. De første faste skolehus i Drammen var Strømsfjerdingen (1784) og Åssiden (1827). Bildet under viser Strømsfjerdingen (Sundland) skole i Nedre Eikervei 13 slik den ser ut i dag.
strømsfjerdingen
En ny skolelov i 1848 fjernet betegnelsen "fattigskole". Det skulle fra da av hete "allmueskole". Loven stilte også krav til lærerutdanning og at det ikke skulle være flere enn 60 elever i en klasse.

I 1893 ble det reist nye skoler både på Bragernes og Strømsø og i de nærmeste åra etter ble det reist flere skolebygg rundt om i byen.

Det øverste bildet viser fattigskolen i Gropa som var i bruk 1841-1860

Tidslinje for skolene i Drammen
Før de første skolene Undervisning i kirkene. Den første kirken kom i 1628. Før det hørte Drammen til kirkene i Lier og i Skoger.
1645 Kristendomsprøve for å få lov til å forlove seg
1648 Første skole på Bragernes ("latinskole")
1672 Første skole på Strømsø ("latinskole")
1711 Første borgerskole på Bragernes
1722-1748 De første fattigskolene kommer i gang.
1736 Kongen bestemmer at alle ungdommer skal konfirmeres
1739 Kongen bestemmer at alle barn skal gå på skole
1784 Strømsfjerdingen (Sundland) skole blir byens første faste skolehus
1848 Ny skolelov: Fattigskolen skal nå hete "Allmueskole", og lærerne må ha utdannelse for å få jobb.
1889 Ny skolelov: Allmueskolen skal nå hete "Folkeskole". Elevene får flere fag og flere skoletimer i uka.
1893-1916 Mange store, nye skoler i denne tiden: Strømsø, Bragernes, Brandengen, Fjellheim, Åssiden, Danvik og Rødskog.
1964 Ungdomsskolen innføres i Drammen. Det blir 9 års skoleplikt.
1997 L97 innføres. Vi får 10 års skoleplikt.

Du kan se flere bilder av dagens skoler her

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen", "Drammensskolenes jubileumsnummer" (1986) og Odd W. Thorson "Drammen II"

Oppdatert 2004.05.18

Helleristning på Åskollen Stort bilde