Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

ÅSKOLLEN 1-7

åskolllen skoleSkolen har en lang forhistorie. Den het tidligere Nøsted skole og lå ved Svelvikveien. Den gamle Nøsted skole ble startet i 1869. Skolen fikk faste lokaler, Svelvikveien 110, i 1880. Skolen ble utvidet og ombygd flere ganger fram til 1923.

Etter hvert flyttet skolen inn i nye bygninger i Nordbyveien 71. I 1957 var første byggetrinn ferdig og 1., 2. og 3. klasse flyttet inn. En framhaldsskole brukte også disse lokalene i tiden 1957-64. I 1970 ble det bygd ny gymsal, men først i 1974, da enda en skolebygning sto klar, var alle elevene samlet på ett sted. Arkitekten for skolen er Finn Are Søberg.

I 1969 fikk skolen navnet Åskollen selv om det var mange som ville at den skulle hete "Nordby" eller "Slum". I mars 1995 var nok et bygg klart. 6-åringene skulle inn i skolen og derfor måtte man ha mer plass. Det nye bygget inneholdt fire klasserom. Rommene var imidlertid for små for 6-åringene. Derfor måtte skolen omdisponere lokalene. 1.klassene bruker nå senter I og vaktmesterboligen sammen med SFO.

Enda en utbygging fikk vi i 2001. Da fikk skolen ny kunst og håndverkavdeling. Samme år fikk skolen også nye ventilasjonsanlegg i administrasjonsfløyen og klasseromsbygningen.

Det er også foretatt en utbygging i 2007. Skolen har fått et stort nytt bygg ved siden av gymsalen som inneholder arbeidsrom for personalet, kontorer og klasserom til to trinn. Elevtallet er i stadig vekst, så denne utbyggingen ble gjort for å få plass til de elever og voksne som holder til på skolen hver dag.

Se flere bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen" og Lena Kilen

Oppdatert 2007.11.07

Helleristning på Åskollen Stort bilde