Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

ÅSSIDEN SKOLE 1-7

Åssiden skoleÅssiden lå før 1952 under Lier kommune. Etter den tid ble bydelen en del av Drammen.

1.juli 1743 begynte omgangsskolen å virke og barna gikk til disse gårdene i vårt område:
Veste Kjøsterud, Mellom Kjøsterud, Østre Kjøsterud, Lie, Berskog, Myre, Store Landfall. Lille Landfall, Øren, Hotvet og Strøm. Barna gikk på omgang mellom disse gårdene; 3 uker på hver.
I Strømsfjerdingen, på sørsiden av elva, sto et skolehus ferdig i 1784. Læreren på denne skolen skulle være omgangslærer på Åssiden. Denne skolen står der den dag i dag, og du kan bli undervist på gamlemåten om du vil.
Hovedveien til Eikerbygdene, Modum og Kongsberg (Buskerudveien) gikk gjennom Åssiden. Langs denne veien ble det etter hver bygd mange små stuer og hus. Det ble så mange unger at det ikke ble plass til dem på gårdene. Eget skolehus måtte bygges, og det sto ferdig i 1827, for 175 år siden.
Langsomt fortsatte folketallet å øke og ved forrige århundreskifte, 1900, sto den andre Åssiden skolen ferdig og ble tatt i bruk. Begge disse skolehusene står der den dag i dag, nå som privatboliger.
Folketallet økte og økte, og i 1927 sto en ny, stor skolebygning ferdig. Den hadde to etasjer og 6 klasserom. Elevene gikk på skolen annenhver dag.
I 1940 ble Norge okkupert avtyskerne, og i 1943 tok de Åssiden skole i bruk. Elevene og lærerne måtte ut, og undervisningen fortsatte i bedehuset Zoar og i Landfalløya kapell. Tyskerne plasserte russiske krigsfanger på loftet i skolen. Ovnsrørene ble satt i luftelukene og dette var årsaken til at skolen brant i 1944. Den sto ferdig gjenreist i 1946, da med tre etasjer.
I 50-årene ble det behov for mer plass. Paviljongen ble bygget i 1953. Så kom sidefløyene på hovedskolen i 1957. Eget bygg til gymnastikksal kom også til (1961)
Åssiden fikk over 700 elever i 1960-årene. Nye skoler måtte bygges. Først kom Øren og i 1974 kom Aronsløkka skole.

Se flere bilder av skolen her. Se kart.

Skrevet av Nils Johan Rønniksen /Grete Gilje

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde