Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

DANVIK 1-7

Danvik skoleDanvik skole liggger ved Vestfoldbanen i 1. Strøm terrasse. Den eldste delen av bygget er fra 1907. Den gangen var det 6 klasserom til 4 klasser og leiligheter til lærerne. 1 mannlig og 2 kvinnelige lærere var det første personalet. Allerede året etter fikk skolen to klasser til. Senere ble den påbygd, men siden 1922 har skolen stort sett vært uforandret i det ytre. Da hadde skolen i alt 20 klasserom pluss noen spesialrom.

Først i 1964 ble skolen en del av Drammen. Før det lå skolen like utenfor bygrensa.

Under krigen i 1940-45 tok tyskerne over skolen og brukte den til å innkvartere sine folk. Skolen ble i denne tiden drevet i provisoriske lokaler.

Det har i flere år vært trangt om plassen på skolen. 20 klasser har vært i overkant i forhold til romsituasjonen. Men i 2001 sto den nye Gulskogen skole ferdig. Den skulle bl.a. avlaste Danvik skole slik at antall klasser her kunne reduseres til 14.

På skolens egne hjemmesider finner du også gamle bilder av skolen (se link under).

Se flere bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune, skolens egne hjemmesider og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde