Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KJØSTERUD 8-10

Kjøsterud skoleKjøsterud skole på Åssiden ble bygget i 1968 og er tegnet av arkitektene Nilsen og Grenager.

Siden elevtallet sank mye i løpet av 90-tallet, har det også blitt plass til Voksenopplæringen som holder til i underetasjen. Det er også blitt plass til et forsamlingslokale som kalles "Røda Rommet".

I dag (2003) drives det et større renovasjonsarbeid ved skolen som skal gi bedre inneklima og bedre toalett- og garderobeforhold for elevene.

Se bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde