Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BRAGERNES 1-7

Bragernes skoleBragernes skole ligger ved Løkkebergparken. Skolen er tegnet av arkitektene Gunnnar Lindaas og Jan Øiseth. Skolen ble bygd for å huse 1.-4. klasse. Men i 1990 ble den utvidet til full barneskole og Fjellheim skole kunne dermed nedlegges.

Bragernes skoles nyeste tilbygg ble vinner av årets byggeskikkpris i Drammen i 2002. Det er sivilarkitekt Svein Arne Lerkelund i ArkitektGruppen Drammen AS som har tegnet det nye tilbygget til Bragernes skole. Dette ga 6 nye klasserom for 1., 2. og 3.-klassingene, ny gymsal og plass til SFO.

Men Bragernes skole er meget eldre enn bygningene ved Løkkebergparken. Faktisk kunne skolen feire 250 års jubileum i 1991. Den er derved en av byens byens eldste selv om skolen har holdt til i flere bygninger og har skiftet navn opp gjennom tidene. Skolen startet i 1741 som "fattigskole". I 1848 kom det en skolelov som bl.a. avskaffet fattigskolebetegnelsen. Fra da av het det "allmueskole", og fra 1889 ble denne betegnelsen igjen erstattet av "folkeskole". Fra tidlig på 1900-tallet ble skolen enkelt og greit kalt "Bragernes skole".

Skolen fikk i 1830 såkalte filialer både på Brakerøya og Landfalløya. Filialen på Landfalløya flyttet i 1841 til Gropa, og denne bygningen står der fremdeles. Du kan se et gammelt bilde av den på hovedsiden for skolehistorie. Ny skole ble bygd på Bragernes i 1893 og Fjellheim skole ble reist i 1914.

Se flere bilder av skolen her. Se kart.

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune, DT 17.11.2002 og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde