Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

STRØMSØ 8-10

strømsø skoleStrømsø skole ble bygd i 1893 og er tegnet av arkitekt Ove Ekmann.

Skolen har røtter tilbake til 1722 da Strømsø Fattigskole startet opp. Denne skolen kom i gang etter initiativ fra res. kap. Hans Stoud. De første årene holdt skolen til på forskjellige steder. I 1750 kjøpte Henrich Johan Møller et hus for 60 riksdaler som skolen fikk i gave. Dette huset ble solgt i 1767 og et nytt hus ble kjøpt. Dette ble også solgt etter noen år (1778).

I 1778 fikk skolen igjen et hus i gave. Denne gang fra enkefru Barbara Høyer. Huset lå rett overfor Strømsø kirke. Adressen den gangen var Kirkegaten 150 (nå Tordenskjolds gt 71).

I 1834 flyttet skolen til "Strømsø børneasyl". Nå fikk skolen to lærere mens det tidligere var bare en. Men klassene kunne likevel være store - opptil 60-70 elever i en klasse. Gjennom skoleloven i 1848 ble betegnelsen "fattigskole" byttet ut med "allmueskole". Loven bestemte også at ingen klasser skulle ha mer enn 60 elever. I 1860 ble ble Strømsø og Tangen almueskole slått sammen.

I 1861 flyttet skolen inn i lokalene til gamle Strømsø rådhus hvor Strømsø vgs holder til i dag, og endelig den 30. august 1893 flyttet de inn i den nåværende skolebygningen. Den nye skolen ble bygd samtidig med Bragernes skole og prislappen for begge skolene tilsammen kom på 362.245 kroner og 81 øre!

4. etasje ble innnredet og tatt i bruk først i 1905. Skolen var den første i Drammen med skolekjøkken. Ellers var den utstyrt med flere fagrom, 19 klasserom og bl.a. både lærerværelse og lærerinneværelse! 1514 elever hørte til skolekretsen så det var nødvendig med både formiddags- og ettermiddagsundervisning. Likevel ble det ikke plass til alle, og en tid framover måtte noen klasser fortsatt bruke det gamle Strømsø rådhus.

Under krigen (1940-45) ble skolen brukt til å innkvartere tyske tropper. Skolen ble i denne tiden svært nedslitt, og alt av læremidler ble borte. Derfor ble det satt i gang oppussingsarbeider etter krigen. I årene 1945 til 1956 ble skolen også brukt som lokaler for Drammen Realskole.

I 1964 ble ungdomsskole innført i Drammen og fra da av har Strømsø skole vært ungdomsskole. Skolen måtte ominnredes og planene for dette ble utarbeidet av arkitektfirmaet Nilsen og Grenager. Bl.a ble det i 1965 tatt i bruk et nybygg med spesialrom for forming, naturfag og heimkunnskap. I 1973 ble heimkunnskapavdelingen delt i to skolekjøkken.

I 1975 ble det bygd ny gymnastikkavdeling med to gymsaler som kan slås sammen til en stor aula ved hjelp av en foldevegg. Der den gamle gymsalen lå, fikk skolen nå et grøntanlegg. Samtidig ble skoleplassen mer åpen og romslig og det ble plass til to håndballbaner.

Den gamle vaktmesterboligen ble overtattt av skolen i 1996.

Skolens første overlærere:
1880: Gullak Henrichsen
1910: Erling Sørbøen
1928: Ole S. Ekre
1936: Halvor Ketilsson
1942-1948: Forskjellige tilsynslærere
1948: Sam Olsen
1964-71: Per Kjøstolfsen

Du kan se flere bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune, skolens hjemmeside, Per Otto Borgen "Drammen byleksikon og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde