Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

VESTBYGDA 1-7

Vestbygda skoleVestbygda skole ble bygd i 1935. Før den tid var det tre 4-delte skoler i Skoger kommune: Eikhaugen, Ingvaldsåsen og Flaaten skoler. Da Vestbygda skole ble tatt i bruk, ble Flaaten skole lagt ned. Men skoleordningen fortsatte som før, dvs. elevene gikk annenhver dag på skolen og klassene besto av flere årskull.

Vestbygda skole var moderne for sin tid da den ble bygd. Det var tre klasserom, sløydsal, lærerrom, skolebad og styrerbolig. Et tidligere kroppsøvingsrom ble innredet til skolekjøkken da heimkunnnskap kom inn i fagkretsen. I kjelleren kom det nye toaletter og i 1976 ble det bygd ny fløy for kroppsøving.

Elevtallet sank kraftig i etterkrigsåra, og i 1981 var det bare én førsteklassing som begynte. Men på den tiden begynte utbyggingen av Jordbrekkskogen. Siden Konnerud skole da var temmelig "overbefolket", ble Vestbygda skole redningen.

I 1985 vedtok skolestyret at Vestbygda skulle være en 1-6 skole og at nødvendig utbygging måtte settes i gang. Man måtte i første omgang ta i bruk den gamle gymsalen som "åpent landskap" med plass for to klasser. Men det ble snart bygd ny gymsal, og i 1987 fikk skolen ny undervisningsfløy med to klasserom. Antall elever var da kommet opp i 120.

I 1994 ble det bestemt at skolen skulle bygges ut til en 2-parallellers skole. Året etter sto en ny undervisningsfløy med 12 klasserom og 3 grupperom klar. I tillegg ble de gamle bygningene omdisponert slik at skolen fikk en administrasjonsdel, og man fikk bedre plassforhold for lærerne.

Se flere bilder av skolen her Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde