Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KONNERUD 1-7

Konnerud skoleI 1746 bestemte grev Wedel Jarlsberg at det skulle bygges skole på Konnerud. Han eide gruvene på Konnerud og ville ha en skole for arbeidernes barn. I 1747 kom den første læreren, Rasmus Hansen, til skolen. 150 år senere ble skolen påbygd slik at man fikk to klasserom. Skolen inneholdt også en leilighet for læreren.

Den gamle skolen besto av våningshus, låve og bryggerhus. Den lignet mer en liten bondegård enn en skole. Skolen brant i 1933.

En ny og større skole ble bygd i 1934. Nå ble det fire klasserom, sløydsal, håndarbeidsrom, skolekjøkken og et lite kommunalt kontor. I lang tid var det godt med plass i forhold til elevtallet, men så begynte utbyggingen av Konnerud og vi fikk flere påbygginger av skolen, først i 1954. I 1981 ble det bygd en midlertidig paviljong. Den ble opprustet i 1996 og er fortsatt i bruk. Nytt påbygg kom i 1997.

I perioden 1974-1983 var Konnerud skole en kombinert skole med 1. - 9. klasse. Lenge var skolen den største i Buskerud. Det høyeste elevtallet hadde skolen i 1982/83. Da var det 750 elever tilsammen der. Men så ble Svensedammen ungdomsskole bygd. Siden da har Konnerud skole vært en barneskole.

Se bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde