Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

FRYDENHAUG 1-10

Frydenhaug skoleSkolen het opprinnelig "Drammen offentlige spesialskole" og ble opprettet i 1959 av Drammen, Skoger, Lier og Nedre Eiker i fellesskap. Skolen holdt først til i Kirkegaten, senere i Bragerhagen 43 og så Nedre Storgate 46.

I 1974 flyttet skolen til Frydenhaug gård, et gammelt lysthus som Drammen kommune kjøpte i 1960-åra. Skolen skiftet da navn til Frydenhaug skole. Samtidig sluttet flere kommuner seg til som samarbeidspartnere: Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. Det ble bygget nye skolebygninger i parken som hører til. I de nye bygningene finner vi klasserom, grupperom og personalrom. Spesialromfløyen inneholder gymsal, basseng, skolekjøkken, sløydsaler, formingsrom, fysioterapirom, verksted og fotokopieringsrom.

Frydenhaug skole har også hatt undervisningstilbud for videregående skole. Men siden høsten 2001 har man ikke hatt det.

Du kan lese mer om gården Frydenhaugs historie her, og se flere bilder av skolen her.

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune, Per Otto Borgen "Drammen byleksikon" og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde