Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

TANGEN KIRKE

Tangen kirkeTangen lå i gammmel tid under Sande prestegjeld. På 1600-tallet økte befolkningen mye i dette området. Siden de sognet til Skoger kirke, ble det en lang kirkevei. Først i 1696 fikk området en egen kirke. Dette var en trekirke som ble kalt "Gjenløserens kirke".

25. januar 1854 ble den nåværende Tangen kirke innviet. Den liggger på samme sted som den gamle kirken. Det er en langkirke bygget av stein i romantisk stil. Arkitekt er M. Schirmer. I 1992 ble kirken ombygd til arbeidskirke. Kirken har i dag 600 sittteplasser og tre gallerier. Vi finner også menighetssal, peisestue, barne- og grupperom bl.a.

Altertavlen "Jesus i Getsemane" er laget av I. F. Eckersberg i 1852. Noe av inventaret stammer fra den gamle kirken som f.eks. døpefonten i marmor fra 1784, fire lysekroner og alterbibelen. I kirken finner vi ellers fire glassmalerier laget i 1928 av Aasmund Esval, et orgel fra 1934 laget av J. H. Jørgensen og en del kirkesølv. Det er to antependier - et rødt fra 1954 laget av Gregers Lundh og et fiolett laget av Oscar Fjeld i 1975.

Om kirkeklokkene kan man på Internett (se link nederst på siden) lese dette:
"3, (liten) Friederich Holtzmann, Danmark omstøpt 1866 (Iørgen Olvsen, omstøpt 1705) - (mellomstor) Friederich Holtzmann, Danmark 1746 - (stor) C&G Mears Founders, London 1852. Inskripsjon "Gud til ære) - "Soli Deo gloria. Tvende for mig er forgangen, derfor kom ieg nye til Tangen. - Gaaer ind ad hans porte med takksigelse, ad hans forgaarde med lov, takker ham, velsigner hans navn"."

Du kan se flere bilder av kirken her

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad

Kilder: http://drammen.kirker.net , Tord Pedersen "Drammen I" og Per Otto Borgen "Drammen byleksikon"

Helleristning på Åskollen Stort bilde