Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

ÅSSIDEN KIRKE

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET

I skriv av 26.april 1967 skriver Det kgl Norske Kirkedepartement til Tunsberg stiftsdireksjon angående opprettelse av Åssiden soknekall i Drammen: ”Fra den tid Kirke- og undervusningsdepartementet fastsetter, blir Bragerernes menighet i Drammen delt ved at Åssiden distrikt blir skilt ut som selvstendig menighet og soknekall.”
Dermed var det sluttført en prosess som egentlig startet 1.juni 1951 da Åssiden ble innlemmet i Drammen og forenet med Bragernes. Tanken på egen egen kirke på Åssiden ble reist umiddelbart. Men det tok lang tid. Private innsamlinger over mange år og kommunale bevilgninger førte til en gledens dag 10.juni 1963 da et enstemmig formannskap besluttet at kirken skulle stå ferdig innen 5 år og de nødvendige bevilgninger ble gitt. Nå ble det fart i sakene, kirkeringene ble aktivisert, kommunen ga en sentral og flott tomt. Arkitekter var Harald Hille og Odd Østby. Grunnstensnedleggelsen ble 19.juni 1966. Allerede 1.oktober 1967 kunne Åssiden kirke vigsles av biskop i Tunsberg, Dagfinn Hauge. Den første sokneprest ble Jo Bolstad.Og nå startet et meget aktivt menighetsliv i det som var en av landets første arbeidskirker: alt under samme tak - kirkesal, menighetsal, kirkestue, ungdomssaler, speiderrom, barnehage, kontorer, kjøkken etc.
Senere ble lokalmiljøet beriket ved at Åssiden Eldresenter ble bygget til og tatt i bruk 1987. Dette er en selvstendig stiftelse med Åssiden Menighet, Åssiden Pensjonistforeningen og Åssiden Sanitetsforening som de tre ansvarlige samarbeidspartnere sammen med Drammen kommune.

Ny kirkegård ble innviet 9.september 1990 med plass til 2300 graver, herav 1000 kirstegraver og 1300 urnegraver. Åssiden kirkegård fungerer sammen med med Skoger kirkegård som felleskirkegård for Drammen.

En natt i desember 1966 ble den gamle katolske kirke flyttet opp til Åssiden kirkegård og fungerer nå som seremonisal ved begravelser og bisettelser. Kirken ble gitt som gave fra Oslo katolske bispedømme.

Per Auen Sveaas

Se flere bilder av kirken her

Helleristning på Åskollen Stort bilde