Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KONNERUD NYE KIRKE

Kirken tilhører Skoger prestegjeld. Dette prestegjeldet er delt i to sokn: Konnerud og Skoger. Frem til 1723 hørte Skoger og Tangen under Sande prestegjeld. Konnerud er et område som ligger på sørsiden av byen i 2-300 meters høyde og har vært et viktig utbyggingsområde for byen i de senere år.

Konnerud gamle kirke ble bygd i 1858. Den nye kirken ble bygd i 1996. Den er en moderne, kvadratisk arbeidskirke oppført i stein. Her finner vi også menighetssal, møterom, barnehage og kontorer. I kirken er det 540 sitteplasser. Kirkegården ligger ved den gamle kirken.

Du kan se flere bilder av kirken her

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: http://drammen.kirker.net

Helleristning på Åskollen Stort bilde