Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

BRAGERNES KIRKE

Bragernes kirkeDen første kirken på Bragernes var en liten trekirke som ble bygd på Gamle Kirkeplass i 1628. Det var også den første kirken som ble bygd i selve byen.

"Hellig Trefoldigheds" kirke ble reist senere samme sted. Tårnet ble bygd i 1695-98 og selve kirkebygningen 1707-08. Denne kirken ble ødelagt i den store bybrannen i 1866 bortsett fra tårnet som sto igjen. Etter mye diskusjon ble det vedtatt å rive tårnet.

Den nåværende kirken ble bygget i årene 1869-71 litt ovenfor Bragernes torg hvor det var bedre grunnforhold enn der den gamle kirken sto. Det er en nygotisk langkirke i teglsten. Arkitekt er Ernst Robarth Dalin Norgrenn som også har tegnet prekestolen. Døpefonten er av marmor og er laget av billedhoggeren Christopher Borch i 1871. Altertavlen, som heter "Oppstandelsen", er malt av Adolph Tidemand i romantisk stil i 1871. Kirkeklokkkene er laget ved Buchumer Verein i 1870, mens klokkespillet med 35 klokker er laget av Westerstrand i 1961. Alterduker og antependier ble laget av fru Næss i 1928 og av Gunvor Rud i 1954. Messehagler ble laget av frk Borgen i 1928 og av en ukjent person i 1968. Men i tiden 1998-2005 har kirken fått nye messehagler og antependier. Disse er laget av Anne Landsverk. Selve kirkeskipet stammer fra den gamle kirken som brant i 1866 og er fra ca. år 1700. I den senere tid har kirken fått et egyptisk ikon som henger i koret. Orgelet er et såkalt romantisk orgel og ble bygget i 1998 av Carsten Lund. Orgelet har 38 stemmer.

Om ikke lenge skal det også bygges et mindre kororgel under prekestolen. Pga. kirkens rike musikkliv har det lenge vært behov for et ekstra orgel. Et lite orgel på 8-12 stemmer vil komme på rundt en million kr og skal finansieres ved hjelp av innsamlinger.

Kirken ble påbygd i 1971 og har i dag 840 sitteplasser og 3 gallerier.

Se flere bilder av kirken her

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: http://drammen.kirker.net , DT 30. desember 2003, Jørn Fevang
og Odd W. Thorson: "Drammen III"
Oppdatert 15. mai 2005

Helleristning på Åskollen Stort bilde