Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

STRØMSØ KIRKE

Strømsø kirkeKirken ble påbegynt i 1665 og innvielsen fant sted 6. mai 1667. Christianias biskop Hans Rosing forrettet. Kirken var da ennå ikke helt ferdig, og tårnet var så vidt påbegynt. Det ble ikke ferdig før i 1694.

Byggherre var Strømsøs mektige mann på den tiden, Daniel Knoff. Han har sannsynligvis bestemt kirkens noe uvanlige form: en korskirke med tårnet plassert over skipenes skjæringspunkt.

Altertavlen er fra 1667 og er laget av kongelig hoffmaler Karel van Mander. Den kostet 200 riksdaler og Knoff betalte halvparten av dette fra egen lomme. Døpefonten i messing er antakelig tegnet av Christoffer Ridder. Kirkeskipet er fra 1779. Søfren Pedersen med hustru skjenket i 1672 den praktfulle 30-armede lysekronen som fortsatt henger i kirken. Kirken fikk også mye kirkesølv i gave fra drammenserne. Dette er gullsmedarbeider fra Drammen fra slutten av 1600-tallet. Den eldste bevarte messehagelen er fra 1725 og er laget i rød fløyel med gullpynt.

Kirken fikk tre kirkeklokker, "femklokken", "tolvklokken" og "storklokken". Mikkel Kessler i Christiania støpte dem. Storklokken er forlengst ringt i stykker og den ble overført til Drammens museum i 1930. På den nederste randen står det: "Michel Kedtzler gos mich, aus dem Feuer flos ich". Men den store inskripsjonen lyder slik:

Baade ieg oc mine Søstre toe:
der til Guds Huus, som wi iboe:
med kongelig Naade bekostet er:
af Strømsøens Borger Guds Nafn til Ær:
Men alt det Verck dref mest en Mand:
Daniel Knof, saa heder hand.

De to andre kirkeklokkene ble støpt om i 1900 og har fått inskripsjonen: "Ringer jeg til kirkemøde, ringer jeg til ro de døde, alltid er jeg Herrens tolk, at han samle vil sitt folk".

Strømsø prestegjeld er i dag delt i to sokn: Strømsø og Fjell.

Du kan se flere bilder av kirken her

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad

Kilder: http://drammen.kirker.net og Tord Pedersen "Drammen I"

Helleristning på Åskollen Stort bilde