Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

SKOGER KIRKE

Skoger kirkeSkoger prestegjeld er delt i to sokn: Konnerud og Skoger. For riktig lenge siden var Skoger og Tangen sokn under Sande prestegjeld. Skoger har ca. 2200 innbyggere hvorav 2000 er medlemmer i kirken.

Mens Skoger gamle kirke er fra 1150-1200, er Skoger kirke bygget i 1885. Den er en langkirke bygd i murstein i nygotisk stil. Kirken har 300 sitteplasser. Altertavlen heter "Christi Daab" og er en kopi av A. Tidemanns maleri fra Trefoldighetskirken i Oslo. Orgelet er laget av August Nielsen, Kristiania i 1885 og har 6 stemmer og det ble utvidet med to stemmer i 1960. Det er to kirkeklokker. Disse kommer fra C. Albert Bierling, Dresden. Inskripsjonen i den store klokken er: "Kommer, thi alle ting er beredte. Luk. 14,17". I den lille klokken står det: "Salige er de døde, som dø i Herren. Aab. 14,13" Blant kirkesølvet har vi to alterstaker og et dåpsfat med inskripsjonen: "Se dette Fat av Sølv til Dåpens hellige Væte i Schauge Kierke nu, er Kommen her til Stede Som detav Jomfru Must var tenkt at skulle skee Nu kand Fru Plade selv, og andre dette see."

Du kan se flere bilder av kirken her

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: http://drammen.kirker.net

Helleristning på Åskollen Stort bilde