Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

STRØMSØ / DANVIK

Strømsø bysegl Strømsø blir til
Mellom år 1400 og 1500 oppsto Strømsø som ei ny øy i elva. 100 år senere ble øya brukt som beitemark for krøtter. Denne øya ble etter hvert ganske verdifull. I 1602 kjøpte Gunder Lange og Hans Pederssøn Litle øyene Strømsø, Ankerøya og Smedøya (Tollbodøya). Den store tømmerhandelen var nå i full gang, og derfor vokste etter hvert tettbebyggelsen på Strømsø.

"Kongen" av Strømsø
I 1650 kom den unge danske handelsmannen Daniel Knoff til byen. Her ble han ansatt som toller. Han så straks store muligheter for skipsfarten ved Tangen. I 1655 ble han ansatt som generalforvalter for det søndenfjeldske Norge. Denne stillingen gjorde ham til en av de rikeste og mektigste embedsmenn i landet. En fjerdedel av de norske statsinntektene gikk gjennom hans hender. Knoff ble byens store foregangsmann på flere områder. I 1663 anla han den første reperbanen på Strømsø med kongelig privilegium. På samme måte anla han i 1667 byens første skipskran. Byens første større båt i nyere tid, "Maria" ble sjøsatt her. Året etter kjøpte han "Det Hasselske Jernverk på Eiker" og en rekke eiendommer i distriktet. Han er likevel kanskje mest kjent for sitt initiativ til å bygge Strømsø kirke . Knoff var selv arkitekten, og han betalte selv en stor del av utgiftene til bygging og utsmykning. Kirken er i dag byens eldste og største trebygning.

Tragedien rammet familien i 1669. Da døde hans datter Anne Biermann i barselseng. På vei hjem fra begravelsen i Danmark, omkom kona Elisabeth og hans eldste sønn Nicolai i et skipsforlis. Snart etter oppsto også økonomiske problemer for Knoff. Han måtte selge eller pantsette mange av sine eiendommer. De siste årene av sitt liv var han amtmann i Lister og Mandal, i Stavanger og i Romsdal. Men han beholdt gården sin i Drammen, og han døde der 6. mai 1687. Knoff og hans familie ligger begravet under kirkegulvet i Strømsø kirke.
Foruten å ha tatt ansvar for å bygge Strømsø kirke, eller Hellig Kors Kirke som den het tidligere, var Daniel Knoff general tollforvalter og tiende forvalter. Han var også amtmann helt til Stavanger Amt, så han hadde ansvar for store områder. Knoff flyttet tollboden (tollstasjonen) fra Bragernes ned til Strømsø, der den ligger i dag. Historien forteller at dette førte til stor harme fra Christiania, da denne regionen var avhengig av de store skatteinntektene dette medførte. Skatteinntektene tilfalt da Tønsberg, da Strømsø den gang gikk under dette området.

Den eldste versjonenFra kjøpstad til by
I 1715 fikk både Strømsø og Bragernes kjøpstadsrettigheter. Strømsø hadde på det tidspunktet egen kirke, eget rådhus, skole og byvåpen. Byvåpnet til Strømsø hadde en gylden løve som holdt en hellebard i framføttene mot en kirke i bakgrunnen på en rød bunn. På seglet stod det “Civitatis Strømsøensis”, som betyr Strømsø by. Bildet over viser seglet uten farger. Til venstre ser vi den eldste versjonen. Da Strømsø og Bragernes ble slått sammen til en by i 1811, ble det felles rådhuset liggende på Bragernes og det ble Bragernes bysegl som ble overtatt som byens byvåpen. Det var naturlig at de fleste skipsbyggeriene kom på Strømsø. En av dem var slippen til Lorentzen, som ble bygd der Mads Wiels plass er i dag (Kullkompaniet), Der ble det bygd flere seilskuter fra cirka 1825. Strømsø har vært flere øyer, men langt tilbake dannet “Den store Grav” en kanal mot fastlandet. Denne gikk omtrent der Bjørnstjerne Bjørnsons gate går i dag. Ved Rundtom ble det nedre utløpet av kanalen kalt for Gåsevadet. Da bybroen sto ferdig i 1813, ble også torget på Strømsø flyttet fra Gyldenløves plass til det nåværende Strømsø torg, også kalt Jernbanetorget. Da kommunen kjøpte gården Marienlyst i 1910 ble den første stadion og Drammen museum anlagt. Turnhallen ble tatt i bruk i 1934, mens Idrettshallen ble ferdig rundt 1970. Først i 50-åra ble travbanen flyttet fra Marienlyst til Kjøsterud på Åssiden. Noe av den gamle bebyggelsen i Tollbugata er godt bevart. Her finnner vi bl.a. Bangegården, Cappelengården, Lærumgården og Børneasylet. Strømsø har i dag flere skoler: Brandengen fra 1914, Strømsø fra 1893, Drammen videregående skole på Marienlyst fra 1954 og Strømsø videregående skole. Man kan også se de restaurerte restene av Strømsø fattigskole fra 1722 ved Strømsø kirke.


Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon" og "Drømmen om Drammen", Kommunens nettsider og Odd W. Thorson: "Drammen II"
Oppdatert: 31. august 2004
Helleristning på Åskollen Stort bilde