Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

TANGEN / ÅSKOLLEN

Seilmaker Petter HøegTo bydeler i en?
Denne bydelen har to ulike utgangspunkt. Tangen har røtter ved havna med sin sjøfart og skipsbygging, mens Åskollen tidligere var en del av jordbruksbygda Skoger som ble slått sammen med Drammen i 1964.

Oldtid
Helleristningene på Åskollen, som ble laget for 6500 - 7000 år siden, er et viktig minne om menneskene her i oldtiden. Du kan lese mer om dette her. Elgen øverst til høyre på denne siden, kan du se på Åskollen.

Skipsbygging, havn og handel
Fra gammelt av har det vært handel med salt og tømmer i Kobberviken. Da Daniel Knoff anla sin første skipskran på Tangen i 1663, fikk vi snart en økning i handel, skipsbygging og havneutbygging. Dette var ikke noe nytt for Tangen, men disse virksomhetene fikk nå større omfang pga. oppsvinget i trelasthandelen. Allerede på 1500-tallet var det en tettbebyggelse i sjøkanten på Tangen og på 1600-tallet økte befolkningen sterkt.

Kirke

I 1696 fikk Tangen sin egen kirke. Dette var en trekirke som ble kalt "Gjenløserens kirke". 25. januar 1854 ble den nåværende Tangen kirke innviet. Den ligger på samme sted som den gamle kirken. Det er en langkirke bygget av stein i romantisk stil. Opprinnelig hørte Tangen inn under Sande kirke. Fra 1752 kom kirken under Skoger kirke og i 1845 under Strømsø kirke. I 1966 ble Tangen eget prestegjeld. Les mer om Tangen kirke her.

Skole

Åskollen skole har en lang forhistorie. Den het tidligere Nøsted skole og lå ved Svelvikveien. Den gamle Nøsted skole ble startet i 1869. Skolen fikk faste lokaler, Svelvikveien 110, i 1880. Skolen ble utvidet og ombygd flere ganger fram til 1923. Etter hvert flyttet skolen inn i nye bygninger i Nordbyveien 71. I 1957 var første byggetrinn ferdig og 1., 2. og 3. klasse flyttet inn. Først i 1974, da enda en skolebygning sto klar, var alle elevene samlet på ett sted. I 1969 fikk skolen navnet Åskollen. Mer om Åskollen skole. Mer om Nøsted skole.
I 1723 kom den første fattigskolen på Tangen. På Åskollen, som hørte til Skoger, var det lenge bare omgangsskole. Den første fastskolen i området var Eikhaugen i 1847. Det var også tidlig en skole på Hedensrudtangen. Jernstøberiet fikk sin egen skole like etter 1850. I 1886 kom den kjente "Tangen filial" i gang. Da Brandengen skole kom i gang i 1914, flyttet storklassene dit, mens småklassene ble værende på "filialen" til 1923.

Industri og annen virksomhet

På strekningen fra Rundtom til Solumstrand kom det flere store bedrifter på 1800-tallet. Høegs seilmakerloft (se bildet over) er i dag byens eldste bedrift. Den kom i gang i 1767. Drammen Jerstøperi kom i gang i 1847, Nøsted Dampveveri i 1849, Nøsted Bruk i 1875, Drammen Glassverk i 1873 og Slippen kom fra Svelvik i 1931. Det har vært drevet skipsbygging ved Solumstrand fra gammelt av, og det ble drevet et teglverk der fra 1830. De store fabrikkene skapte også grobunn for en rekke håndverksbedrifter og butikker. I de senere år har Tangen og Åskollen historielag bygget opp et industrimuseum som gir et godt bilde av bydelens historie.

Sport og fritid

Glassverket Idrettsforening ble stiftet i 1919. Klubben har hevdet seg godt i fotball og skiidrett, men er mest kjent for sitt damehåndballag i de senere år. Glassverket er i dag en av byens største idrettsforeninger. Den eldste sportsklubben på Tangen var imidlertid skiklubben Vidar som hadde en egen bakke på Tangen. Ellers var guttebakken "Brønnern" et samlingspunkt om vinteren. I senere tid har Ulvekula utviklet seg til å bli Tangens idrettsområde. Arbeidet med Ulvekula ble satt i gang som nødsarbeid i 1930-åra.

I gamle dager var det vanlig at større bedrifter hadde sine egne kor og korps. Det var stor musikalsk aktivitet ved flere av bedriftene på Tangen og de hadde bl.a. mange utendørs konserter i paviljongene ved Rundtom, Nordbylunden, Merket og Ulvekula. Disse paviljongen dessverre borte i dag.

Tangen/Åskollen i de senere år
Det har vært flere store boligutbygginger i bydelen. I 1950-åra ble St.Hansberget bygget ut, og Pettersløkka kom noen år etter. Nordbylia ble bygd ut i 1984-86. Det foreligger planer om å bygge ut det store Knivefeltet med ca. 400 eneboliger og 500 boliger på området til Glassverket. Men mange mener at utbyggingene bør vente til Svelvikveien er utbedret. Veien er smal og svingete og har mye trafikk, 12.000 biler i døgnet. Ny Svelvikvei er en del av Veipakken og er planlagt å stå ferdig i 2008, men mye tyder på at det vil ta lengre tid. Beboerne i bydelen ønsker seg også ny skole. I dag er barneskolen på Åskollen sprengt og ungdomsskoleelever må busses til Strømsø skole.


Se kart over Tangen/Åskollen

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Tor Adler Knudsen: Timer i Drammen", kommunens nettsider og DT 22. september 2003
Oppdatert: 30. august 2004
Helleristning på Åskollen Stort bilde