Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

ÅSSIDEN

ÅssidenFra Lier til Drammen
For lenge siden var både Bragernes og Åssiden en del av Lier. Men etter at Bragernes ble en selvstendig kjøpstad, ble Åssiden liggende for seg selv, langt fra resten av Lier. I 1870 ble gårdene Hamborgstrøm, Hotvet, Øren og Holste-Landfall innlemmet i Drammen og først i 1951 ble resten av Åssiden en del av byen. For lenge siden tok også Åssiden del i trelastindustrien. Etter 1860 ble det bygd fem sagbruk her, men disse ble nedlagt i tur og orden etter 1920. Den største industribedriften, Buskerud Papirfabrikk, holdt det imidlertid gående helt til 1970-åra.

Utbygging
Etter at Åssiden ble en del av Drammen, ble det satt i gang boligbygging i stor stil. På kort tid økte innbyggertallet fra 2.000 til 11.000, men det tok tid før infrastrukturen ble bygd ut. Det fantes nesten ikke telefoner, trafikkproblemene var store og skolene var sprengt. Men idrettsforeninger, sanitetsforening, kirke og skole gjorde en stor innsats på det sosiale området. Boligbyggingen på Åssiden medførte at Drammen kunne sanere noen av sine aller dårligste boligstrøk. Dermed forsvant også noen gamle, rare stedsnavn i byen som for eksempel Tibet, Sibirien, Smetten og Hethas Flak. Etter hvert ble det bygd nye, moderne skoler, idrettsanlegg og en kirke: Åssiden kirke i 1968, Kjøsterud ungdomsskole i 1969, Aronsløkka skole i 1974. Åssiden idrettsforening fikk nytt baneanlegg allerede i 1947, Drammen travbane kom i 1950-årene, mens Aronsløypa med slalåmbakke kom i 60-årene og Bergskaug idrettsanlegg i 70-årene. I 1968 flyttet Drammen yrkesskole til Kjøsterudområdet, og snart ble restene etter Drammen husstellskole til Liejordet videregående skole. Det kom AMO-senter og teknisk skole, slik at etter en del omorganisering, består skolene i dag av: Åssiden videregående skole, Drammen tekniske fagskole og Drammen Opplæringsenter (DROPS). Bydelen har også et rikt forretningsliv og vi finner legesentra, fysioterapeuter, tannleger, dyrleger og apotek. Det er også et nytt bo- og servicesenter på Åssiden. Nede ved elva finner vi byens eneste campingplass. Beboerne på Åssiden har i lang tid krevd å få et bydelshus/bydelshall, men det har det foreløpig ikke blitt noe av. Åssiden har i dag 10.388 innbyggere (01.01.03).

Natur og severdigheter
Elveparken er av nyere dato og er kanskje Åssidens mest verdifulle naturområde. Det er også kort vei til flotte turområder i Drammensmarka. En tur opp Kjøsterudjuvet er en helt spesiell naturopplevelse. Juvet er 1.200 meter langt og fjellveggene på begge sider er 50 meter høye. "Bergh-Berskaug" er en gammel herskapsgård. Huset ble bygd i 1800, og ligger rett overfor tidligere Buskerud Papirfabrikk i Buskerudveien. Bergh-Berskaug ble brukt som administrasjons- og representasjonsbygning for bedriften. Dette huset har en nasjonal verdi og er et av de 13 husene i Drammen, og det eneste på Åssiden, som er fredet.

Trafikkproblemer
Tvers gjennom hele bydelen går en firefelts hovedvei. Den nye Strømsåstunellen har avlastet trafikken noe, men fortsatt passerer det 25.000 biler daglig. Trafikkproblemer er nok bydelens største hodepine i dag.

Kart over Åssiden

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Drammen kommunes nettsider, Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon" og DT 10. februar 2004
Oppdatert: 31 august 2004
Helleristning på Åskollen Stort bilde