Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

AUSTAD / FJELL

Austad gård Navnet "Austad"
Austad var den viktigste gården sør for elva. Gården er nevnt allerede på 1300-tallet og ble opprinnelig kalt Audingstadir og lignende varianter. Navnet kommer av mannsnavnet Audi, altså "Audis gård".

Navnet "Fjell"
Området Fjell har sitt navn etter tre gamle Fjell-gårder. To av disse lå i gamle Strømsgodset kommune og en lå i Skoger. Fjellgårdene strakte seg helt ned til elva ved Kobberviken. Her lå Brandengen gård som var et underbruk av Fjell. Også Galterud gård lå under Fjell.

En bydel utvikles
En del av jordene til Austad gård ble bebygd allerede før 1940, og i 1950- og 60-åra kom det flere store utbygginger med småhus. Austad skog ble bygget ut i 1980- og 90-åra. Den store utbyggingen på Fjell kom i 1960- og -70-åra med store boligblokker for det meste. Fjell skole ble tatt i bruk i 1971 som barneskole, mens ungdomsskolen på Galterud startet opp i 1978. Frydenhaug skole er en interkommunal skole og ble tatt i bruk i 1974/-75. Fjell kirke sto ferdig i 1984. Fjellsbyen er et område som har utviklet seg uten noen regulering fra starten av.
Her bygde mange vanlige arbeidere fra bryggene og verftene selv de små husene sine. Området ble kalt Povrebyen på folkemunne. Austad gård (bildet over) har fra gammelt av hatt stor betydning for området. Du kan lese om gårdens historie her. Gården ble kjøpt av Skoger kommune i 1931 og brukt til kommunehus. I forbindelse med sammenslåingen av Skoger og Drammen kommune, ble gården gitt til Drammens museum.

Idrett og friluftsliv
Austadkollen og Drafnkollen var begge kjente hoppbakker før i tida. Det har til og med vært holdt to norgesmesterskap i Drafnkollen. Ved Fjell skole og på den gamle sletta til Drafnkollen er det treningsbaner for ballspill. Hellashytta er et av de mest besøkte stedene i marka.

Helleristninger
I Skogerveien ligger et stort helleristningsfelt. Men bare en liten del av de ca. 50 helleristningene er avdekket og synlige.

Austad/Fjell har i dag 7.460 innbyggere (01.01.03).

Kart over Austad/Fjell

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon", kommunens nettsider og DT 16. mars 2004
Oppdatert: 24. august 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde