Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

SKOGER

skoger gamle kirke Skoger var en selvstendig kommune som ble slått sammen med Drammen i 1964.

Navnet "Skoger"
Skoger er et gammelt kirkesokn som lenge lå under hovedkirken i Sande. Litt før år 1400 var navnet Skogar. Navnet kom av de store skogområdene her. I 1464 ble soknet kalt Skogrbygd. I Eysteins berømte jordebok fra ca. 1400, finnner vi navnet Skogarbygd. Tilføyelsen "bygd" ble brukt i 2-300 år. Det var flere varianter av navnet i skriftlige kilder: Skogabygd, Skoubygden, Skobøgden, Skoffbygt, Schougebøygden, Skobij og Skoubiiddenn. I 1723 forsvant tilføyelsen -bygd og navnet ble fra da skrevet Schouger og senere Skauger og til slutt Skoger. I bygda har uttalen i nyere tid vært "Skauer". I Skoger finner vi Drammens høyeste topp, Annevannshøgda (557moh) nær grensen til Sande kommune.

Skoger gamle kirke
Kirken er en langkirke i stein. Den ble bygget i 1150-1200 og er uten sammenligning den eldste bygningen i Drammen. Kirken er viet til Olav den Hellige og var gjennom lang tid en valfartskirke. Den er nok opprinnelig bygget som gårdskirke for gården Hanevold for i biskop Eysteins jordebok kalles kirken også "Hanaváls kirkia i Skógarbygd." Den kom senere inn under Kronen og ble sognekirke. Kirken er bygget som mange andre middelalderkirker med et forholdsvis langt skip og et smalere og lavere kor som er rett avsluttet. Foran vestportalen er det bygd et våpenhus i bindingsverk. Takrytteren (tårnet) sitter midt på taket. Les mer om Skoger gamle kirkes historie. I 1885 ble det bygd en ny kirke. Skoger ble eget prestegjeld i 1723. Fram til da lå kirken under hovedkirken i Sande. Skoger prestegjeld består i dag av to sokn: Skoger og Konnerud. Begge sokn har to kirker.

Skole
Omgangsskolene var enerådende i vel hundre år i Skoger. Inne på de ulike plassene i marka som Skulkerud (landets morsomste skolenavn?), Rønnehue og Plassane fungerte omgangsskolen frem til omkring 1900. Den første fastskolen var Eikhaugen skole som ble bygd i 1847, fikk et tilbygg i 1874 og et nytt bygg i 1890. Flåten skole ble bygd i 1851. I 1935 ble den slått sammen med Skallestad skole og avløst av Vestbygda skole som er utbygd og modernisert flere ganger frem til i dag. Ingvaldsåsen skole ble bygd i 1894. Her ble det egen skolekrets i 1903, samme år som skolen ble utbygd. Skoger skole på Fagerheim ble tatt i bruk i 1962. Det skjedde samtidig med at flere gamle skoler i Skoger ble nedlagt, bl.a. Ingvaldsåsen og Eikhaugen. Skoger har i dag bare to skoler: Vestbygda og Skoger.

Ei bygd i byen med press fra mange kanter
Skoger er den bydelen som er størst i areal, men minst i innbyggertall. Bydelen er et skogs- og jordbruksområde. Det sier sitt at Drammen har bare ett gårdsbruk i drift når vi ser bort fra Skoger. De som bor i Skoger har fordelene av å bo i landlige omgivelser. Men bydelen har ofret mye for å bedre kommunikasjonen med fjernere mål. Både motorvei og dobbeltsporet jernbane deler bygda i to. Denne trafikken er nesten bare gjennomgangstrafikk. Jernbanestasjonen i Skoger er forlengst nedlagt og revet. Gårdsdrift har måttet vike for golfbane (Øvre Hanevold) og kommunal fyllplass (Lindum). Dessuten skal Drammen Pitch & Put Golfpark etablere seg på Nordre Imhjelt gård snart.

Byplansjef Wøhni sier at kommunen vil tillate minst mulig boligbygging for å beholde landbruksarealet. Samtidig står Skoger skole i fare for å nedlegges pga. manglende boligutbygging. I dag har bydelen to kirker, to barneskoler, ingen eldreinstitusjon, ingen dagligvarebutikk, ingen kaféer og bare en barnehage. Det er 2372 innbyggere, en økning på ca. 300 i løpet av ti år. Men vi finner fem forsamlingslokaler drevet av ulike foreninger, noe som vitner om samhørighet og dugnadsånd. Alle disse husene er holdt i god stand. Vi finner også fem velforeninger som driver aktivt arbeid for sine deler av bygda. Disse foreningene har også innnledet et samarbeid seg i mellom.

Bedrifter
Eltek i Kobbervikdalen er bydelens største bedrift mens Selvik Bruk i Andorsrud er den største bedriften i areal. Stoff og Stil holder til på Eikhaugen og er omtrent den eneste bedriften i Drammen som har spesialisert seg på salg av stoff og tøy. Ellers finner vi to gartnerier og en bedrift som lager ferdig-plen.

Kart over Skoger

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon", kommunens nettsider og DT 24. februar 2004
Oppdatert: 29. august 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde