Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

HALLERMOEN 1-7

Hallermoen skoleHallermoen skole ble bygd i 1974 som en liten grendeskole. Opprinnelig var den bare ment for 1. til 4. klasse og med to klasser på hvert trinn. Skolen er tegnet av arkitekt Gunnar Lindaas mens Finn Are Søberg har tegnet senere tilbygg.

Det var boligutbyggingen på Konnerud som førte til behovet for ny skole her. Men det gikk ikke lang tid før både 5. og 6.-klassinger måtte tas inn i skolen og i 1978 måtte skolen bygges ut slik at det ble plass til i alt ni klasser. Samtidig fikkk skolen ny sløydsal, gymsal og rom for heimkunnskap. Men det varte ikke lenge før det på nytt ble plassnød ved skolen.

I 1993 ble skolen bygd på igjen, og da ble det plass til 12 klasser, SFO fikk lokaler og det ble også bygd en barnehage i tilknytning til skolen. I 1994 fikk skolen Drammen kommunes Arbeidsmiljøpris.

Neste utbygging kom i 1997 og det var 6-åringenes inntreden i skolen som skapte behov for to nye klasserom. Samtidig ble personalavdelingen utvidet og oppgradert. Etter denne utvidelsen fikk skolen Drammen kommunes "Pris for god byggeskikk" i 1998.

Du kan se flere bilder av skolen her. Se kart

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad

Kilder: Drammen kommune og Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen"

Oppdatert 2003.10.11

Helleristning på Åskollen Stort bilde