Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KJENTE DRAMMENSERE

"Kjente drammensere" er mennesker som har gjort seg bemerket innen kunst, litteratur, musikk, idrett, politikk, eller personer som på andre måter har hatt betydning for byen. Det gjelder folk som er født i byen eller har bodd her i en vesentlig del av livet. Noen av personene som er presentert her, er egentlig lite kjente fordi de tidligere ikke har fått den oppmerksomheten som de fortjener. For å begrense omfanget av dette emnet, har jeg med noen få unntak konsentrert meg om drammensere som gjorde sin innsats før midten av 1900-tallet.

Foreløpig er det bare kjente idrettsutøvere som er presentert her.

Tekst: Per Ivar Søbstad
Oppdatert: 8. august 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde