[an error occurred while processing this directive] Gamle gårdsnavn [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

GAMLE GÅRDSNAVN

Noen vanlige etterledd i gårdsnavn

Etterledd Betydning
Vin-navn Slette, åker. Eks.: Øren, Stoppen og Gjerpen hvor "-vin" har blitt til "-en". Vin-navn stammer fra før år 1200.
Tveit-navn Et jordstykke som er skilt ut eller gjerdet inn. Eks.: Hotvet, Tveitar og Strøtvet - Gårder som er ryddet i vikingtiden - oftest før kristendommen.
Navn på -um Dativendelse som viser til "på stedet" - oppholdssted eller bosted. Lindum og Solum i Skoger er slike navn. Solum betyr altså "et sted hvor sola liker seg". Navnene stammer fra rundt år 600.
Rud-navn Rydde grunn. Gammelnorsk uttrykk. Forleddet er ofte et mannsnavn, men kan også gjerne være et nedsettende kallenavn når f.eks. frigitte treller ryddet land: Labberud, Homperud, Galterud osv.


Oversikt over de viktigste gamle gårdsnavn nær elva.

Navnene er nevnt i den rekkefølge gårdene ligger/har ligget fra utløpet av elva og innover.
Bragernessiden
Strømsøsiden
Gårdsnavn Kommentar Gårdsnavn Kommentar
Nøste Båthus/naust. Stedet var også en "skipreid" - et forsvarsområde, der båtene lå klare til aksjon i naustene. Hedensrud "Hedins rydning" Gården var opprinnelig nabogård til Nøste men lå senere på sørsida under Kobbervik. Gården er forsvunnet for lenge siden.
Brandtenborg Etter David Henrik Brandt som i 1714 overtok gården - antakelig var det "Ileberg" som lå under gården Brakar. Kobbervik Kanskje byens eldste opprinnelige navn. Antakelig stammer navnet fra gammelnorsk "koper" (kopp, hjelm eller runde fjellkuler som vi finner i området).
Tveitar Jordstykke som var skilt ut fra en annen gård. Frydenhaug Navn fra nyere tid. Se her
Hamborgstrøm Het opprinnelig Strøm, men ble kjøpt av Søren Hamborg i 1798 og fikk da nytt navn. Austad Av mannsnavnet "Audi". Altså: "Audis gård".
Hotvet Den tveitgården (skilt ut fra en annen gård) som ligger høyt. Danvik Uviss betydning. Kanskje har Dan (mannsnavn) eller danske skuter lagt til her en gang for å drive handel.
Øren Av "aur-vin" - sandslette Strøm Navnet kommer av elva, som var veldig smal ved Liersund der gården lå. Der elva er smalest, blir det sterkest strøm.
Landfall Navn knyttet til jordras i elva Sundland Gammelt sundsted hvor man rodde over elva.
Myre Har ligget på myrer. Gården skriver seg kanskje fra jernalderen Grønvoll Het opprinnelig "Plassen". Fikk sitt nye navn i 1858 av eieren Augustinius Kopperud.
Berskaug Se egen side om dette Gulskogen Gården heter "Søndre Skogen" , men ble kalt Gulskogen etter at gården ble malt gul.
Kjøsterud Antakelig ryddet i middelalderen av Tjostolf. Rødskogen Rød kommer av "å rydde" (en tomt eller et jordstykke for dyrking)
    Rød Rød kommer av "å rydde" (en tomt eller et jordstykke for dyrking)
    Moen Sandet slette
    Pukerud "Puke" : smådjevel eller person med pukkel på ryggen.
    Langum "Det lange hjem". Kjent fra 1400-tallet
       

Tekst: Per Ivar Søbstad
Kilde: Tor Adler Knudsen: "Timer i Drammen" og Per Otto Borgen: "Drammen byleksikon"

Valid HTML 4.01!