Bilder av hus fra før 1700

<<Hjem
<Tilbake

Skoger gamle kirke fra ca. år 1200 er den eldste bygningen i Drammen.
Skoger gamle kirke

Cappelengården ble bygd i 1667, og er i dag det eldste bebodde hus i Drammen.
Cappelengården

Tordenskiolds gate 44. Bildet er tatt like etter at huset brant i juli 2003.
Tordenskjoldsgate 44

Dette 1600-tallshuset er under oppbygging på Strømsø. Det ble tatt fra hverandre, sendt til Latvia for restaurering men er nå tilbake på Strømsø. Det skal bli en skjenkestue når det står ferdig.
Skjenkestue

Tordenskjoldsgate 46 Fotografi fra 1914.
Tordenskjolds gate 46

Strømsø kirke ble bygd i 1667.
Strømsø kirke fra 1667
Tilbake
Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad