Kart over cauldron i Drammen

<<Hjem - <Tilbake
Den røde streken markerer omrisset av en cauldron.
Kaldera i Drammen


Kartet har jeg laget på grunnlag av et kart i "Turer i Drammenstraktene" utgitt av Drammen Geologiforening 1981
Per Ivar Søbstad