[an error occurred while processing this directive] Drammens historie [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

DRAMMENS HISTORIE

Rådhus Offisielt er Drammen en forholdsvis ung by. Vi fikk bystatus først 19. juni 1811. Før dette var byen delt av Drammenselva - med Bragernes på nordsida og med Strømsø og Tangen på sørsida. Det var ingen felles administrasjon. Men like fullt kan vi si at her har det vært en by i flere hundre år, og grunnlaget for at en by kunne oppstå her, var sjøfart og handel med trelast.

Når vi her snakker om "Drammens historie", er det derfor naturlig å gå langt tilbake i tid - lenge før 1811. Vi kan med en viss rett si at det var en drammenser som skapte kunstverket (elgen) øverst i til høyre for nesten 7000 år siden!

Disse nettsidene er basert på frivillig innsats og bidrag med tekst og bilder fra folk som måtte ønske å støtte tiltaket. Er du interessert i historie, og har noe å bidra med, så ta kontakt. Det er dere som forhåpentligvis skal fylle alle disse sidene med spennende stoff! Disse sidene vil aldri bli helt ferdige. Det vil alltid være mulig å utvide og utdype alle emnene. I de ytterste grenene av historiens tre har vi historien til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger o.l. som får komme etter hvert. Det viktigste i første omgang blir å få skrevet noe om hvert hovedemne, Jeg håper at dette målet er nådd innen sommeren 2004. Inntil da håper jeg at du bærer over med at mange av sidene er tomme.

Vil du vite det viktigste om byens historie på en kort og grei måte, bør du gå til "kort byhistorie".

NB! Tekst og bilder på "drammenhistorie.com" må ikke brukes uten opphavsmannens tillatelse.

18.juli 2003

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad

Valid HTML 4.01!