Verneverdige hus i Drammen

<<Hjem - <Tilbake

Kartet viser hvilke områder hvor vi finnner de fleste verneverdige husene. Det er laget på grunnlag av et kart i DT 10 des. 2003.
verneverdig2

Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad