Bilder av hus fra 1700-tallet

<<Hjem <Tilbake

Lærumgården i Tollbugata fra tidlig 1700-tall
Lærumgården

Bangegården i Tollbugata fra 1790
Bangegården

Konggata
Konggata

Mer Konggata
Konggata

Enda mer Konggata
Konggata
Tilbake
Tekst og bilder: Per Ivar Søbstad